Campagne van Ministerie van Veiligheid en Justitie

By februari 16, 2017 Nieuws

Daniëlle Kloos van Buurtpreventie Heiloo is uitgekozen om mee te doen aan een campagne van Ministerie van Veiligheid en Justitie’. Mooi dat ze de gelegenheid krijgt om zo uitgebreid over dit initiatief te vertellen.

foto van Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Het burgerinitiatief Buurtpreventie Heiloo zorgt voor ruim 1.200 extra ogen en oren in de wijken. Door middel van Whatsappgroepen. “Een veilige buurt, daar werk je samen aan”, vindt initiatiefneemster Daniëlle Kloos. Lees hieronder haar verhaal:

“Het was oktober 2015 toen ik reageerde op een oproep op Facebook. Vlak na de zomervakantie werd Heiloo geteisterd door een grote inbraakgolf. Mensen gaven aan dat wij daar zelf ook ‘iets’ mee moesten doen. Maar wat en door wie, dat werd niet duidelijk. Ik wilde heel graag iets doen en een aantal privéberichten, een koffieafspraak en een brainstormsessie later zijn we begonnen met Buurtpreventie-groepen via Whatsapp. Samen zouden we gaan werken aan een onaantrekkelijke werkplek voor inbrekers en overlastgevers. Eerst in onze eigen wijk. Later door heel Heiloo. Dat het zo’n succes zou worden, hadden we toen niet kunnen voorzien.

Ons initiatief werd al gauw door lokale media opgepikt. De gemeente was vanaf het eerste moment positief over ons plan. Binnen een maand zaten we met hen om tafel en kregen we de nodige ondersteuning. Bijvoorbeeld door het plaatsen van de bekende ‘attentie wijkpreventie’ straatborden. Ook de politie was enorm enthousiast: ‘Dit is wat we nodig hebben. Wij kunnen helaas niet op twee plekken tegelijk zijn. Jullie zijn de ogen en oren totdat wij aanwezig zijn.’ Dat betekent natuurlijk niet dat wij het werk van de politie overnemen. Wat wij doen is onze ogen open houden en informatie delen. De politie rijdt rond en reageert op meldingen. We versterken elkaar.

Van de tweeëntwintigduizend inwoners hebben we nu zo’n twaalfhonderd deelnemers. Daarmee zijn we groter dan Burgernet. Daar ben ik best trots op. Mijn motivatie? Ik vind het belangrijk om zelf iets aan de veiligheid in mijn buurt te doen. In 2014 ben ik gescheiden, verhuisd en samen met mijn zoon in een nieuwe omgeving terecht gekomen. Ik voelde me kwetsbaar en ik wilde graag mijn nieuwe buurt en de mensen beter leren kennen.

We hebben nog steeds heel goed contact met de politie. Twee keer per jaar organiseren we samen een wijkschouw. Eentje tijdens de donkere dagen en eentje in de zomer. De politie geeft inwoners dan tips over het aan laten van verlichting, het sluiten van ramen en deuren en wijst op inbraakgevoelige situaties. De volgende stap is om meer ouderen deel te laten nemen. Zij zijn vaak thuis en vormen een belangrijk deel van de sociale controle.”

Daniëlle Kloos, initiatiefneemster Buurtpreventie Heiloo
—————————-
Kijk voor meer informatie over hoe jij woninginbraak kunt voorkomen op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak