Buurtpreventie Heiloo is in 2015 opgericht door Heilooërs Daniëlle Kloos en Paul Dirks. Het grote aantal inbraken in Heiloo in oktober 2015 was de directe aanleiding om hier samen met de andere Heilooërs wat aan te gaan doen door gebruik te maken van WhatsApp.

Paul: ‘Ik ben opgegroeid in Heiloo en ben na een tussenstap in Amsterdam, inmiddels met mijn vrouw en vier kinderen, weer in Heiloo gaan wonen. Na enkele jaren als accountant te hebben gewerkt, werk ik sinds 2000 bij NS in verschillende financiële functies. Ik heb Buurtpreventie Heiloo opgericht omdat ik van mening ben dat je als burger ook zelf actie kan ondernemen om problemen aan te pakken.’

Daniëlle: ‘In 2008 ben ik vanuit Haarlem in Heiloo komen wonen. Ik ben als personal assistent werkzaam geweest bij Ernst & Young. Momenteel zorg ik voor mijn zoon en ben actief als hulpouder op zijn school. Ik was net begonnen met een buurtpreventie-groep in mijn eigen wijk, toen ik het initiatief van Paul voorbij zag komen. Om de krachten te bundelen kwam ik met het voorstel om buurtpreventiegroepen voor geheel Heiloo op te richten, Buurtpreventie Heiloo.’

Buurtpreventie Heiloo werkt samen met de onderstaande partners!